22. 4. Mezinárodní výstava České Budějovice

Na jarní výstavě se naše odchovy sešly v opravdu hojném zastoupení a všichni zúčastnění si odnesli nejen známku výborná, ale i tituly nejvyšší. Více v rubrice Výstavy