MVP Praha. MVP České Budějovice atd…

Jak jsme psali níže tento podzim jsme poněkud zvolnili ve výstavním úsilí, nicméně další naše odchovy se svými majiteli nás skvěle reprezentují. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Náglové s Xirrou, manželům Glaserovým s Xarou a samozřejmě ch. st. Korec Corso s Koletou. Více v rubrice Výstavy