12. 1 .2010 se nám narodila štěňátka ze spojení:

otec: Uran della Valle dei Lord (HD/B) x matka: Int. Ch., Multi Ch. Berta Atison (HD/A)

Uran je v majetku v současnosti světově nejuznávanějšího chovatele Cane corso pana Luigiho di Rienza.
Uran je perfektním představitelem plemene, disponuje silnou kostrou a hlavně naprosto ideálně utvářenou hlavou. Právě výraz hlavy je určující pro Cane corso (na mnoha výstavách se dnes bohužel setkáváme s jedinci připomínající spíše boxery, bullmastify, ale třeba i výmarské ohaře).
Další, pro náš chov zásadní otázkou je zdraví a povaha. Se všemi našimi psy navštěvujeme pravidelně kynologické cvičiště, kde si jim věnujeme úměrně jejich věku tak, aby byli socializováni s jinými psy, aby zvládli základní poslušnost a také se věnujeme výcviku sportovních i služebních obran, které jsou ideální pro utváření pevného charakteru.
V tomto směru Uran splňuje veškeré naše nároky, v současnosti je připravován na Italskou zkoušku CAL 2, která je nezbytná k zisku Italského šampiona. Tréninku v kynologickém centru jsme byli přítomni, za což Luigimu velice děkujeme.
V každém směru bylo setkání s tímto chovatelem pro nás velice inspirativní a toto krytí považujeme z dlouhodobého hlediska v našem chovatelském plánu za zcela zásadní.

Pan di Rienzo nám potvrdil naše předpoklady, že pro chov je důležité sledování krevních linií a využití liniové plemenitby, která se ve výsledku vyznačuje čím dál větší vyrovnaností v požadovaných znacích a vlastnostech a ustálením typu (viz. ing. Jaromír Dostál – Chov psů, genetika v kynologické praxi).
Zdravotně jsou naši psi (a tedy i Berta) bez problémů. Veterináře navštěvujeme prakticky pouze při pravidelných očkováních.
V nemalé míře k tomu jistě přispívá i to, že jsou celoročně ustájeni venku (sampzřejmě při současném zabezpečení potřebného tepelného komfortu) a jsou krmeni převážně syrovou stravou (BARF).
Svým chovem se snažíme eliminovat geneticky podmíněné onemocnění kloubů (dysplasie), do chovu využíváme pouze jedince, kteří nevykazují znaky kloubního postižení (neúhlené pánevní kočetiny, neosvalené hýždě, klenutá bedra, vázaný pohyb). Uran nepochybně patří k jedincům, kteří pocházejí z kontrolovaného chovu a jeho pohyb a úhlení jsou přímo ukázkové.


ATISON CHOVATELSKÁ STANICE CANE CORSO

Luníkov, 27321 Hobšovice, okr. Kladno | tel.: +420 777 140 116 | +420 777 140 141 | E-mail: atison@seznam.cz